Network Menu

SWEA i korthet

SWEA är en global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk,vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen, något som gör livet utomlands lättare.

SWEA ger stöd vid utflyttning och flytt mellan länder, samt välkomnar och stöttar vid återkomst till Sverige.

SWEAs internationella nätverk blir allt viktigare som en betydelsefull resurs för det svenska näringslivet utomlands.

SWEA är idag en av de största Sverige främjande ideella organisationerna, vars mångfacetterande aktiviteter är en del av Sveriges ansikte utåt och stärker bandet till främmande länder.

SWEA stödjer projekt med svensk anknytning samt utbildning genom stipender.

SWEA har cirka 8,000 kvinnor som medlemmar i ett 80-tal lokala avdelningar i ett 40-tal länder på fem kontinenter,

Föreningen grundadedes i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson. Hon har belönats med två kungamedaljer för sina SWEA-insatser samt erhållit utmärkelsen Årets Svensk i Världen 1995 och Årets Svensk-Amerikan 2006.

SWEA Internationella ordförande sedan 2012 är Margaret Sikkens Ahoquist.