Network Menu

Drömtydning 2015

Drömmar är ett fascinerande tema som vi i allmänhet vet alldeles för lite om. Och eftersom vi tillbringar en tredjedel av våra liv sovande, kan det vara intressant att förstå vad som händer under sömnen. SWEA OC fick äran att presentera vår första föredragshållare för i år, drömexperten Anna-Karin Bjorklund, M.A., författare av boken, “Dream Guidance: Interpret Your Dreams and Create the Life You Desire”. (www.DreamGuidance.net) Tjugofem förväntansfulla Sweor samlades den 8 februari hemma hos den nya programansvariga Helena i Newport Beach. Efter en härlig brunch tillagad av Pernilla och Karin, hjälpte Anna-Karin oss att utforska meningen bakom våra spännande nattliga äventyr. På ett engagerande sått förklarade hom först olika typer av drömmar och deras betydelse. Vi fick lära oss att subjektiva drömmar hjälper oss att nå nya insikter inom oss själva medan de objektiva hjälper oss att hantera relationer och uppleva känslor. De intuitiva drömmarna visar oss meddelanden om vägriktning i livet. Sist men inte minst tillåter de astrala drömmarna oss träffa nära och kära som redan gått över till andra sidan. Med psykiatrikern Carl Jung som inspirationskälla, berättade Anna-Karin att, “Drömmar ger bra vägledning i livet eftersom de är tidlösa, flerdimensionella och kommer från vårt omedvetna. Genom att lyssna på våra drömmar, så integrerar vi alla delar av oss själva och får ett högre medvetande.”
Avslutningsvis hade vi några modiga Sweor som delade med sig av sina egna drömmar för drömtydning. Anna-Karin rekommenderade att du har en drömjournal där du skriver ner dina drömmar, analyserar vilken typ av dröm det år, gör associeringar med drömsymboler och karaktärer, och sedan relaterar drömmen till ditt liv just nu.
Den insiktsfulla och spirituella Anna-Karin har även tagit drömtydningen till en högre nivå genom kollektiv drömtydning. Hennes nylanserade app., “Sweet Dreams Dream Interpretation” ger oss möjligheten att tillsammans drömma oss till en bättre värld!
Text: Helena Linton-Eriksson, programansvarig

, , ,