Network Menu

Medlemsansökan

$55 för årligt medlemskap
$25 för ungdom (18 år – 25 år)
$20 för portomedlemmar

Ansökan om medlemskap i SWEA Orange County

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

SWEA Orange County