Network Menu

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för SWEA Orange County är:

$55 för årligt medlemskap
$25 för ungdom (18 år – 25 år)
$20 för portomedlemmar

Klicka medlemsansökan för att komma till medlemsansökan formuläret:

För att säkerställa att ditt namn kommer med i Medlemsboken skall medlemsavgiften

bör medlemsavgiften betatas i början av året då boken sammanställs.

Kontakta medlemsansvarig om du har frågor orangecounty.medlem(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Baserat på ditt medlemskap får du SWEA-Bladet och även SWEA Internationals tidning Forum 2 gånger tillsänt din hemadress.