Network Menu

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för SWEA Orange County är:

$55 för årligt medlemskap
$25 för ungdom (18 år – 25 år)
$20 för portomedlemmar

Klicka medlemsansökan för att komma till medlemsansökan formuläret:

För att säkerställa att ditt namn kommer med i Medlemsboken skall medlemsavgiften

betalas in före årsmötet eller senast den 31 januari, från och med 1:a januari 2018 höjs avgiften till $55 för årligt fullvärdigt medlemskap, $25 för ungdom under 25 år, och $20 för portomedlemmar.

Kontakta medlemsansvarig om du har frågor orangecounty.medlem(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Baserat på ditt medlemskap får du SWEA-Bladet och även SWEA Internationals tidning Forum 2 gånger tillsänt din hemadress.