Network Menu

SWEA OC’s Stipendium

SWEA Orange County strävar efter att årligen ge ut ett stipendium till heltidsstuderande universitetselever interesserade av att lära sig svenska kulturen genom att bedriva studier i Sverige.

Stipendiet storlek fastställs varje år av SWEA Orange County’s medlemmar och kan delas ut till en elev eller delas mellan två eller flera elever beroende på deras kvalifikationer och vistelsetid i Sverige. Stipendiet är i dagsläget knutet till University of California, Irvine, som har ett pågående samarbete med Lunds Universitet i Sverige. Studenten skall skicka in ifylld ansökningsblankett, akademiska meriter med minst två rekommendationsbrev och Curriculum Vitae. Hon eller han skall också skriva en uppsats som beskriver syftet med besöket i Sverige, orsaken till intresset för Sverige samt vilka skäl som föreligger för att studenten ifråga skall erhålla stipendiet. Betyget måste ligga på GPA(grade point average, medelbetyg) 3 eller mer. (SWEA medlemmar eller dess anhöriga är inte berättigade att söka stipendiet). Mer information om ansökningsförfarandet kan fås av ordförande i SWEA Orange County. OBS! Stipendiet delas endast ut till UCI studenter. 

More information and an application can be found here next year.

If you have questions or need more information, please contact us below:

 

Obs! I sambamd med överlämnandet av stipendiet av SWEA Orange County, uppskattar SWEA att få höra en kort presentaion av hur stipendiet kommer att användas.