Network Menu

Styrelsen 2018

 

Ordförande
Annette Åsberg

Johansson, Lena_15

Vice Ordförande
Lena Johansson

Sekreterare
Debbie Logan

 

 

 

 

 

 

Medlemsansvarig
Annika Randrup

Kassör
Laila Johnson

 

 

 

 

 

 

Program
Helena Linton Eriksson

Gerken, Catharina

Program
Catharina Gerken

Samuelsson, Maria

Program
Maria Samuelsson

 

 

 

 

 

 

Värdinna
Annie Andersson

Värdinna
Karin Strömberg

 

 

 

 

 

 

Resurser utanför styrelsen

SWEA-Bladet Vibeke Nobel

SWEA-Bladet
Vibeke Nobel

Webbansvarig Mona Jones

Webbansvarig
Mona Jones

Annons
Jane Doe