Network Menu

Styrelsen 2022

 

Ordförande
Ulrika Molin

Vice ordförande
Annika Randrup

Sekreterare
Maria Soto

 

 

 

 

 

 

Medlemsansvarig
Catharina Gerken

Kassör
Helena Turkel

 

 

 

 

 

 

Eventkommittén
Eva Jeros

Eventkommittén
Malin Hugee

 

 

 

 

 

 

Eventkommittén
Helena Linton Eriksson

Eventkommittén
Lena Meyer

 

 

 

 

 

 

Resurser utanför styrelsen

SWEA-Bladet<br /> Helena Linton Eriksson

SWEA-bladet
Helena Linton Eriksson

Eventkommittén
Monica Myhr

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig
Mona Jones

Webbsakkunnig Sanna Wilkinson