Network Menu

Styrelsen 2020

 

Ordförande
Karin Strömberg

Vice Ordförande
Inger Goodman

Sekreterare
Ulrika Molin

 

 

 

 

 

 

Medlemsansvarig
Annika Randrup

Kassör
Laila Ueberschaer

 

 

 

 

 

 

Program
Inger Goodman

Program
Lillemor Cederkvist

Program
Eva Jeros

 

 

 

 

 

 

Värdinna
Monika Myhr

Värdinna
Malin Hugee

 

 

 

 

 

 

Resurser utanför styrelsen

Webbansvarig Mona Jones

Webbansvarig
Mona Jones

Webbintern
Lillemor Cederkvist

SWEA-Bladet Redaktör
Helena Linton Eriksson