Network Menu

Svenska Skolan i OC

Svenska skolföreningen i Orange County är en ideell förening som erbjuder undervisning i svenska för svensk- och flerspråkiga barn, samt nybörjarkurser i svenska för vuxna.  Svenska skolan i OC grundades 1996 och har idag ca 70 elever. Föreningen drivs ideellt och består av föräldrar med svensk anknytning som vill stödja sina barns svenska språkinlärning och arv.

Skolans övergripande syfte är att ge eleverna en kompletterande undervisning i svenska språket och svensk kultur. Detta sker i en stimulerande miljö, berikad av kulturella evenemang och högtider som förekommer under skolåret, t ex Lucia, svensk jul, påskpicknick och traditionell skolavslutning kombinerat med midsommarfirande. På så sätt fungerar skolan också som en kulturell knutpunkt och ett socialt nätverk för utlandssvenskar och deras familjer.

Skolans verksamhet styrs av regler från Skolverket i Sverige, som också bidrar ekonomiskt till verksamheten. Skolverket kräver att minst en vårdnadshavare är svensk medborgare och att svenskan är ett levande språk i hemmet.  Vi håller till i moderna lokaler centralt i Laguna Hills i Orange County, Kalifornien.

Skolan leds av en styrelse som sammanträder en gång i månaden och överser budget, bevakar skolans intressen samt sätter upp mål och delmål för framtiden. Styrelseledamöterna väljs av medlemmarna på två års mandat. Förslag och idéer som kan vara till hjälp och stöd för styrelsearbetet välkomnas varmt från medlemmarna.

Skolan förestår även ett bibliotek med både barnböcker och filmer.

Undervisningen för barn och ungdom indelas i två stadier: Svenska Förskolan (barn 0- 5 år) och Svenska Skolan (Kindergarten/6 år och uppåt).

Vuxenskolan erbjuder kurser i svenska för engelsktalande vuxna.